VragenCategorie: ReizenWat houdt duurzaam toerisme in?
Gast Staf gevraagd, 2 jaar geleden
Wat houdt duurzaam toerisme in?
3 Antwoorden
Orniel beantwoord, 2 jaar geleden
Duurzaam toerisme is een vorm van toerisme die gericht is op de bescherming van natuurlijke en culturele hulpbronnen en tegelijkertijd economische kansen biedt aan lokale gemeenschappen. Het omvat een verantwoorde planning en beheer van toeristische bestemmingen om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Duurzaam toerisme houdt rekening met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: sociaal, ecologisch en economisch. Het streeft naar een evenwicht tussen de behoeften van toeristen en de plaatselijke bevolking, waarbij de natuurlijke omgeving behouden blijft en de gemeenschap banen en inkomsten krijgt.
Joan beantwoord, 2 jaar geleden
Duurzaam toerisme is het toerisme dat geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu of de cultuur van de bestemming. Het omvat ook toerisme dat de plaatselijke gemeenschap economische en sociale voordelen biedt.
Jennifer beantwoord, 2 jaar geleden
Duurzaam toerisme is toerisme dat geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu of de samenlevingen waar het plaatsvindt. Het is toerisme dat "voorziet in de behoeften van de huidige toeristen en gastregio's en tegelijkertijd de kansen voor toekomstige generaties beschermt en vergroot." Initiatieven voor duurzaam toerisme richten zich vaak op drie belangrijke gebieden: het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu, ervoor zorgen dat het culturele erfgoed wordt gerespecteerd en verbeterd, en het stimuleren van lokale economische ontwikkeling.