VragenCategory: LandenHoe lang duurt de zomervakantie in Turkije?
AvatarGast Staff asked 2 maanden ago
Hoe lang duurt de zomervakantie in Turkije?
3 Answers
ArthurArthur answered 2 maanden ago
De zomervakanties in Turkije duren ongeveer twee maanden, van eind juni tot eind augustus.
MandyMandy answered 2 maanden ago
Studenten in Turkije krijgen een zomervakantie die ongeveer twee maanden duurt. De vakantie begint meestal eind mei of begin juni en eindigt eind juli of begin augustus.
JulianJulian answered 2 maanden ago
De zomervakanties in Turkije variëren afhankelijk van het onderwijsniveau. De lagere en middelbare scholen hebben een zomervakantie van ongeveer zes weken. De universiteiten hebben echter een zomervakantie van ongeveer drie maanden.