VragenCategorie: ReizenHoe duurzaam is toerisme?
Gast Staf gevraagd, 2 jaar geleden
Hoe duurzaam is toerisme?
3 Antwoorden
Kikky beantwoord, 2 jaar geleden
Het kan duurzaam zijn, maar vaak is het dat niet. Een van de grootste problemen met toerisme is dat het vaak een zware belasting vormt voor de plaatselijke omgeving en infrastructuur. Als bijvoorbeeld te veel mensen een bepaalde plek of locatie bezoeken, kan het er snel overbevolkt raken en de natuurlijke hulpbronnen of het landschap beschadigen. Bovendien liggen veel toeristische bestemmingen in afgelegen gebieden waar er niet veel infrastructuur is om grote aantallen bezoekers te ondersteunen, zodat zaken als afvalbeheer en vervoer moeilijk goed te regelen kunnen zijn. Toch kan toerisme, mits correct uitgevoerd, een geweldige manier zijn om de economie van een regio te stimuleren en banen te verschaffen aan de plaatselijke bevolking. Het kan mensen ook helpen andere culturen te leren kennen en nieuwe dingen te ervaren.
Orniel beantwoord, 2 jaar geleden
Toerisme kan duurzaam zijn, maar het hangt ervan af hoe het wordt beheerd. Duurzaam toerisme wordt gedefinieerd als "toerisme dat geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu of de plaatselijke gemeenschappen, en dat op lange termijn in stand kan worden gehouden". Dus, als toerisme op de juiste manier wordt beheerd, kan het absoluut duurzaam zijn! Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat toerisme duurzaam is. Eén manier is zich te richten op eco-toerisme, dat de negatieve impact op het milieu minimaliseert. Dit kan het gebruik van groene energiebronnen omvatten, investeren in koolstof compensatieprogramma's, en het gebruik van gerecycleerde materialen. Een andere manier om toerisme duurzaam te beheren is door samen te werken met lokale gemeenschappen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met hun behoeften.
Ana beantwoord, 2 jaar geleden
duurzaam toerisme is toerisme dat de algehele kwaliteit van het milieu en het ecosysteem in stand houdt of verbetert en tegelijkertijd sociaal-economische voordelen voor lokale gemeenschappen oplevert. De ontwikkeling van duurzaam toerisme vereist dat rekening wordt gehouden met ecologische en sociale gevolgen, langetermijnplanning en een governancesysteem dat alle belanghebbenden integreert. echt duurzaam toerisme kan alleen worden bereikt als de ontwikkeling de draagkracht van de ecosystemen niet overschrijdt. De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat toeristische bestemmingen zowel uit milieuoogpunt als uit sociaal oogpunt duurzaam zijn.